Търговска административна сграда гр. Плевен
 

 

        Дружество с ограничена отговорност “МАНИЯ БИЛД” е част от холдинг, собственик на търговска марка “МАНИЯ”, регистрирана през 1999г. Фирмата се занимава с инвестиционна дейност в сферата на жилищното и административно строителство. Разработва проекти в оптимални срокове с голяма прецизност, въображение и естетика. За реализацията на проектите си фирмата използва съвременни технологии и залага на качеството при подбора на материалите. Фирмата притежава многовариантност на решенията, следи всички икономически фактори, влияещи върху дейността и, провежда перспективна кадрова политика, разполага с висококвалифициран персонал и компетентни служители.

 

 
 
 
 
 
ManiaBuild Construction Group - телефони за връзка : +359/2/ 963 32 75; 963 32 77; 963 05 87; 963 06 38